ប្រ៉ូម៉ូសិន

Lucky Imuzik

21 Feb, 2018

ឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ IPHONE 8+ និង ទឹកប្រាក់បញ្ចូល ជាប្រចាំសប្តាហ៍ ពីកម្មវិធី “Imuzik នាំសំណាង

ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ2018, លោកអ្នក មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ IPHONE 8+ និងទឹកប្រាក់បញ្ចូល ទូរស័ព្ទជាច្រើនរយរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយគ្រាន់តែ ដាក់បទចម្រៀងរបស់ ផលិតកម្មថោន ធ្វើជាសម្លេង Imuzik ដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាស្តាប់ នៅពេលហៅ មកកាន់លោកអ្នក។

ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះ៖

•  ជម្រើសទី1:

សូមចុច *1772*9# (30សេន/សប្តាហ៍) ដើម្បី ដាក់បទចម្រៀងរបស់ ថោន ជាImuzik ដោយមិន គិតថ្លៃ ដើម្បីអោយគ្រប់គ្នាស្តាប់កំសាន្ត ពេលហៅ មកកាន់អ្នក។

•  ជម្រើសទី2:

ដាក់បទរបស់ថោនជា Imuzik ដើម្បីអោយគ្រប់គ្នា ស្តាប់កំសាន្តពេលហៅមកកាន់អ្នក។

  • ទាញយកបទចម្រៀងថោន សូមចុច*1772*កូដបទចម្រៀង#
  • ផ្ញើរបទចម្រៀងថោន ទៅកាន់មិត្តរបស់អ្នក ដោយ ផ្ញើរសារ

SEND [កូដបទចម្រៀង] [លេខអ្នកទទួល]

  • ថតចម្លងបទចម្រៀងពីមិត្តភ័ក្ករបស់អ្នក មកធ្វើជា Imuzik របស់អ្នកដោយ ហៅចេញទៅកាន់លេខ មិត្តអ្នក រួចចុចលេខ1 និងសញ្ញា (*) ខណះពេល កំពុងស្តាប់បទចម្រៀងដែល អ្នកចង់ថតចម្លង។

អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់ នៅរៀងរាល់ សប្តាហ៍។

សូមហៅទៅកាន់លេខ 1772 ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://imuzik.com.kh ដើម្បីស្តាប់ និងដាក់បទថោន ជាច្រើនទៀតជា Imuzik និងឈ្នះឥឡូវនេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមហៅទៅកាន់លេខ 1777។