អ៊ិនធើណិត

FTTH

FTTH គឺជាសេវាកម្ម Broadband​ មួយដែលផ្តល់នូរ Broadband ដើម្បីចូលទៅ Internet បញ្ចូនតាមខ្សែរកាបអុបទិច ១០០%។

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសមិត្តហ្វូន?

  • បណ្តាញរឹងមាំនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន
  • 24/7 ម៉ោងសំរាប់ចំនួយការបច្ចេកទេសពេលមានបញ្ហអ៊ីនធឺណេត
  • 74 ទីតាំងលក់របស់មិត្តហ្វូន
  • ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ពី 5 ខែឡើងទៅ