អ៊ី-ម៉ាន់នី

អំពីអ៊ី-ម៉ាន់នី

អ៊ី-ម៉ាន់នី

 

តើអុីម៉ាន់នីជាអ្វី?

អុីម៉ាន់នីគឺជាសេវាកម្មមួយដែលកើតឡើងដោយការសហការ រវាងក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូននិងធនាគារអុីមប៊ីក្នុងការបំរើនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អតិថិជនដែលអាចប្រើប្រាស់តាមរយះទូរស័ព្ទដៃចល័ត។

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម, គណនីអុីម៉ាន់នីត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជន។អតិថិជនអាចអនុវត្តធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ, សេវាអុីម៉ាន់នីមានរហូតដល់ 1,500 ភ្នាក់ងារទូទាំងប្រទេសហើយនឹងត្រូវពង្រីកបន្ថែមចំនួន 3,000 ភ្នាក់ងារទៀតនៅ ក្នុងខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥។

តំណភ្ជាប់ទៅផែនទី google : ការរៀបចំរចនាសំរាប់អតិថិជនទាំងអស់អាចស្វែងរកទីតាំងរបស់ភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

 


 មុខងាររបស់សេវកម្ម 

 • វេរប្រាក់: ផ្ញើនិងទទួលប្រាក់គឺចូលនិងចេញពីធនាគារ។
 • ដកប្រាក់: ធ្វើការដកប្រាក់នៅភ្នាក់ងាររបស់មិត្តហ្វូន។
 • ដាក់ប្រាក់: ធ្វើការដាក់ប្រាក់នៅភ្នាក់ងាររបស់មិត្តហ្វូន។.
 • ទិញកាតទូរស័ព្ទ: អតិថិជនអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃចល័តហើយបញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់ការទិញកាត។
 • ទូទាត់ការចំណាយ: អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្រផ្សេងៗទៅតាមការចំណាយប្រចាំខែ។
 • ឆែកគណនី:អតិថិជនអាចឆែកមើលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់ពួកគាត់។
 • ប្តូរលេខកូដ PIN: អតិថិជនអាចផ្លាស់ប្តូរលេខកូដ PIN ដើម្បីងាយស្រួលចងចាំ។


 អត្ថប្រយោជន៍

 • លឿន: ផ្ញើនិងទទួលតែក្នុង ១៥ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។
 • សុវត្ថិភាព: ធានាបាននូវកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៃលេខកូដរបស់អតិថិជន។
 • អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង។
 • មិនចាំបាច់មានអុីនធឺណែត។
 • មិនចាំបាច់ចងចាំនូវអត្ថន័យនៃសាររបស់លោកអ្នក។
 • មិនចាំបាច់តំឡើងកម្មវិធីនៅលើកុំព្យូរទ័រ។
 • មិនចាំបាច់បែងចែកបណ្តាញទូរ/ស័ព្ទ។