និយមន័យ

សេវាកម្ម តន្ត្រីថោន គឺ​សេវាកម្ម​ដែល​អតិថិជន​អាច​ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង​ដែល​ពេញនិយម និង​ទាន់សម័យ​ជា​ច្រើន​បទពីសេវាកម្មតន្ត្រីថោន ​ហើយពួកគេថែមទាំងអាចទាញយកបទចម្រៀងធ្វើជា​ Imuzik របស់គេដោយគ្រាន់តែហៅទៅកាន់ ១៧៦៦។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌសេវាកម្ម

ការអនុវត្តន៍ចំពោះតែអតិថិជនរបស់មិត្តហ្វូនតែប៉ុនោះ។

របៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 1.  របៀបភ្ជាប់សេវាកម្ម
  • តាមរយះសារជាអក្សរ: វាយ ON ទៅកាន់លេខ ១៧៦៦
  • តាមេយះការហៅទៅកាន់ ១៧៦៦ នឹងចុចលេខ 1
 2. របៀបផ្ដាច់សេវាកម្ម
  • តាមរយះសារជាអក្សរ: វាយ OFF ទៅកាន់លេខ ១៧៦៦
  • តាមេយះការហៅទៅកាន់ ១៧៦៦ នឹងចុចលេខ 0

តំលៃសេវាកម្ម

 • តំលៃប្រចាំថ្ងៃ: ៣​សេនក្នុងមួយថ្ងៃ