រ៉ូមីងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

តម្លៃសេវារ៉ូមីងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

សេវាកម្ម តំបន់ឥណ្ឌូចិន តំបន់ តំបន់ តំបន់ ៣
ហៅទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់ ដុល្លារ/ នាទី Unitel: ០.០៩ ដុល្លា Viettel: ០.០៩ ដុល្លា Mytel: ០.០៩ ដុល្លា ០.៥០ ដុល្លា ១.០០ ដុល្លា ១.០០ ដុល្លា
ផ្សេងទៀត:  ០.១៥ ដុល្លា ផ្សេងទៀត: ០.៣០ ដុល្លា ផ្សេងទៀត: ១.០០ ដុល្លា
ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់កម្ពុជា ដុល្លារ/ នាទី

មិត្តហ្វូន: ០.០៩ ដុល្លា

មិត្តហ្វូន: ០.០៩ ដុល្លា

មិត្តហ្វូន: ០.០៩ ដុល្លា

០.៥០ ដុល្លា ១.០០ ដុល្លា ៤.០០ ដុល្
ផ្សេងទៀត:  ០.១៥ ដុល្លា ផ្សេងទៀត:  ១.៣០ ដុល្លា ផ្សេងទៀត:  ៤.០០ ដុល្លា
ហៅទូរស័ព្ទទៅអន្តរជាតិ ដុល្លារ/ នាទី

ឥណ្ឌូចិន: ០.០៩ ដុល្លា

ឥណ្ឌូចិន: ០.០៩ ដុល្លា

ឥណ្ឌូចិន: ០.០៩ ដុល្លា

២.០០ ដុល្លា ២.០០ ដុល្លា ៥.០០ ដុល្លា
ផ្សេងទៀត: ១.២០ ដុល្លា ផ្សេងទៀត: ១.៣០ ដុល្លា ផ្សេងទៀត: ៥.០០ ដុល្លា
ទទួលទូរស័ព្ទ ដុល្លារ/ នាទី - Free ១០នាទី/ថ្ងៃ ០.៣០ ដុល្លា ០.៧០ ដុល្លា ១.៥០ ដុល្លា
- បន្ទាប់ពី ១០នាទី : ០.០៩ ដុល្លា/នាទី
 ផ្ញើសារ SMS ដុល្លារ/ នាទី

- SMS ឥណ្ឌូចិន: ០.០២ ដុល្លា/SMS

០.៣០ ដុល្លា ០.៣០ ដុល្លា ០.៥០ ដុល្លា
- SMS ផ្សេងទៀត:  ០.១០ ដុល្លា/SMS - SMS ផ្សេងទៀត:  ០.២០ ដុល្លា/SMS - SMS ផ្សេងទៀត:  ០.៥០ ដុល្លា/SMS
ហៅទូរស័ព្ទតាមផ្កាយរណប ដុល្លារ/ នាទី ១០.០០ ដុល្លា ១០.០០ ដុល្លា ១០.០០ ដុល្លា ១០.០០ ដុល្លា ១០.០០ ដុល្លា ១០.០០ ដុល្លា
ទិន្នន័យ ដុល្លារ / MB ០.១០ ដុល្លា ០.១០ ដុល្លា ០.១០ ដុល្លា ០.១៥ ដុល្លា ៣.០០ ដុល្លា ១៥.០០ ដុល្លា
បណ្តាញ / បណ្តាប្រទេស ប្រទេសឡាវ  (ប្រព័ន្ធUnitel)

ប្រទេសវៀតណាម   (ប្រព័ន្ទViettel)

ប្រទេសវៀតណាម   (ប្រព័ន្ទMobifone)

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា   (ប្រព័ន្ទMytel)

 

បណ្តាគោលដៅទាំង ១១:

-ប្រទេសថៃ
-ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

-មហាដីគោកចិន

-ប្រទេសសិង្ហបុរី

-ហុងកុង ប្រទេសចិន

-ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

-ប្រទេសជប៉ុន (Softbank & NTT Docomo)

-ប្រទេសកូរ៉េ (SKT & KTF)

-តៃវ៉ាន់ ប្រទេសចិន(Taiwan Mobile & Chunghwa)

-ប្រទេសហ្វីលីពីន (Globe)

-ប្រទេសអូស្ត្រាលី (Vodafone & Telstra)

 

-ម៉ាកាវ ប្រទេសចិន(Hutchison)

-ប្រទេសរុស្សុី(Megafone & MTS)

-ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

-ប្រទេសបារាំង (FreeMobile)

-ប្រទេសហៃទី (Natcom)

-ប្រទេសកាណាដា

-ប្រទេសញូសៀឡង់ (Two -Degrees & Telecom Mobile)

-ប្រទេសប្រ៊ុយណេ

-ប្រទេសអុីតាលី (TIM & Wind)

-ប្រទេសដាណាម៉ាក, ហូឡង់,ស៊ុយអែត

-ប្រទេសអង់គ្លេស(Telefonica (O2))

-និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ី;

-ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប

-ប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក

-ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាមេរិក

ចំណាំ: 

              *បណ្តាប្រទេសដទៃទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននិងតំបន់ទី១ នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃតាមតំបន់ទី២

             *បណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទី២​ នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃតាមតំបន់ទី៣

[[Roaming_Selected]]

ចំណាំ

  • ការហៅទូរស័ព្ទនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយនាទី (ត្រូវបានគិតចាប់ពីវិនាទីដំបូង) ។
  • ការផ្ញើសារជាអក្សរនឹងត្រូវគិតក្នុងមួយសារ (១៦០ តួអក្សរ / សារ )
  • ទទួលសារជាអក្សរដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងត្រូវគិតប្រាក់ក្នុង ១០គីឡូបៃ (១០គីឡូបៃ + ១០គីឡូបៃ យើងនឹងគិតប្រាក់ពី ១គីឡូបៃ ដំបូងសម្រាប់ download/upload)
  • សូមហៅមកកាន់ 1777

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្មទូរស័ព្ទរ៉ូមីងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

សូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងសាខាក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីភ្ជាប់ឬបញ្ឈប់សេវា រ៉ូមីង នេះ 

ចំណាំ

  • សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន (សម្រាប់ការថតចម្លង)
  • ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្ម Roaming អន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងត្រូវដាក់ប្រាក់កក់ (ធានា) យ៉ាងហោចណាស់ ២០០ដុល្លារ (សម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារ)
  • ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្ម Roaming អន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងត្រូវដាក់ប្រាក់កក់ (ធានា) យ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ដុល្លារ (សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ, ការហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារ)

របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទសម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនពេលរ៉ូមីងនៅបរទេស

ករណី របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទ
ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូមីង [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
របៀបក្នុងការហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ សូមចុចសញ្ញា+០០ + ៨៥៥ + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅ ២២៦៦៦៦៦៦ នៅភ្នំពេញ, អ្នកគួរតែចុច +៨៥៥២២៦៦៦៦៦៦០០៨៥៥២២៦៦៦៦៦៦
ការហៅទៅទូរស័ព្ទចល័តផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬត្រូវរ៉ូមីង សូមចុចសញ្ញា+០០ + ៨៥៥ + លេខទូរស័ព្ទ
ឧទាហរណ៍: ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទ ៩៧៦៦៦៦៦៦៦ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាឬត្រូវរ៉ូមីង អ្នកគួរតែចុច +៨៥៥៩៧៦៦៦៦៦៦៦ ឬ ០០៨៥៥៩៧៦៦៦៦៦៦៦
ហៅទូរស័ព្ទទៅអន្ដរជាតិ សូមចុច "+" [លេខកូដប្រទេស] [លេខកូដតំបន់] [លេខទូរស័ព្ទ]
ផ្ញើសារ SMS "+" ឬ ០០ [លេខកូដប្រទេស] [លេខទូរស័ព្ទ]

 

ចំណាំ: 

  • ដើម្បីទាក់ទងហៅទូរស័ព្ទមកក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន, ហៅទូរស័ព្ទទៅ +៨៥៥៩៧៩០៩៧០៩៧