តន្រ្តី

Imuzik 6868

តន្រ្តី

 

សេវាកម្ម​  តន្រ្តី​ ៦៨៦៨

  • iMusic Channel 6868 គឺ​សេវាកម្ម​ដែល​អតិថិជន​អាច​ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង​ដែល​ពេញនិយម និង​ទាន់សម័យ​ជា​ច្រើន​បទ។​

មុខងារ អត្ថប្រយោជន៍

  • ​ចុះឈ្មោះ​សេវាកម្ម​តាមរយៈ IVR: ហៅ​មក​កាន់​លេខ 6868 រួច​ចុច​លេខ ១ ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​សេវាកម្ម តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ៣​សេន​/​ថ្ងៃ​
  • ចុះ​ឈ្មោះ​សេវាកម្ម​តាមរយៈ SMS: វាយ​ ON ផ្ញើ​ទៅកាន់​លេខ 6868
  • ​ដើម្បី​ផ្ដាច់​សេវាកម្ម​  វាយ​ OFF ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​លេខ 6868
  • ប្រើ​ជំនួយ​ ផ្ញើ​ HELP/H ទៅ 6868

តម្លៃ​សេវាកម្ម

  • ​តម្លៃ​សេវាកម្មតំលៃ​ប្រចាំថ្ងៃ ៣​សេន​
  • ​ការ​ហៅ​ចេញ​ មិនគិតថ្លៃសំរាប់ការហៅ

កាលកំណត់ និងលក្ខខ័ណ្ឌ

  • សម្រាប់សេវាកម្មបង់ប្រាក់ជាមុន និងសេវាកម្មបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ
  • លេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកត្រូវតែដំណើរការទាំងការហៅចេញនិងទទួលការហៅចូលថែមទាំងមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។
  • ក្នុងករណីដែលអតិថិជនមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកាត់ទឹកប្រាក់សេវាកម្មអតិថិជននូវអាចបន្តប្រើប្រាស់រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ។

ចំណាំ៖ កាត់​ទឹក​ប្រាក់​តែ​គណនី​គោល​