សេវា​ប្រាក់កម្ចី (888)

​សេវាកម្ម​ខ្ចី​ប្រាក់ LOAN គឺ​ជា​សេវាកម្ម​មួយ​ដែល​អតិថិជន​របស់​មិត្តហ្វូន​អាច​ខ្ចី​ទឹក​ប្រាក់​ទៅ​ក្នុង​

​គណនី នៅ​ពេល​ដែល​គណនី​គោល ​និង​គណនី​បន្ថែម​របស់​ពួកគាត់​មាន​ទឹក​ប្រាក់​តិច​ជាង ៣​សេន​។​

​មុខងារ​–​អត្ថប្រយោជន៍​

ដើម្បី​ខ្ចី​ទឹក​ប្រាក់​

​តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​​៖ ផ្ញើ​​លេខ ៣០ មក​កាន់​លេខ ៨៨៨​។​

​តាមរយៈ​ការ​ប្រើ​នៅ​លើ​ប៊ូតុង​ទូរស័ព្ទ *888*30#

តម្លៃ​សេវាកម្ម

​សង​វិញ​ ៣០​សេន​

​តម្លៃ​សេវាកម្ម ៥​សេន​

​មុខងារ​ផ្សេង​ទៀត​

​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ការ​ខ្ចី​ទឹក​ប្រាក់ របស់​អ្នក

​សូម​សរសេរ C ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​លេខ 888

​កាល​កំណត់ និង​លក្ខខ័ណ្ឌ​

ទឹក​ប្រាក់​អាច​ខ្ចី​បាន​ចំនួន​ ៣០​សេន​ទៅ​ក្នុង​គណនី​បន្ថែម​បន្ទាប់​ពី​អតិថិជន​​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​

​ប្រព័ន្ធ​នឹង​​កាត់​ទឹក​ប្រាក់​ពី​គណនី​គោល​នូវ​ចំនួន​ដែល​អតិថិជន​បាន​ខ្ចី បូក​បន្ថែម ៥​សេន សរុប ៣៥​សេន​។​

​អតិថិជន​ត្រូវ​ដំណើរការ​ទាំង​ការ​ហៅ​ចេញ និង​ការ​ហៅ​ចូល​។​

​អតិថិជន​ត្រូវ​ដំណើរការ​ស៊ីម​លើស​ពី ១៥០​ថ្ងៃ​។​

​អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ប្រាក់​ក្នុង​គណនី​គោល​យ៉ាង​ហោច ​>=2USD​ ក្នុង​រយៈពេល ៥​ខែ​ចុង​ក្រោយ​

​អតិថិជន​ត្រូវ​មាន​ទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី​គោល​តិច​ជាង ​៣​សេន​

​អតិថិជន​ដែល​បាន​ខ្ចី​ទឹក​ប្រាក់​រួច​ហើយ ប្រសិន​បើ​អតិថិជន​មិន​ទាន់​បាន​បង់ប្រាក់​ដែល​បាន​ខ្ចី​ពីមុន​អតិថិជន​នោះ​មិន​អាច​ខ្ចី​ទៀត​បាន​ទេ។​

​ប្រសិន​បើ​អតិថិជន​បាន​បង់ប្រាក់​ដែល​បាន​ខ្ចី​ពី​មុន​រួច​ហើយ​ អតិថិជន​នោះ​អាច​ខ្ចី​បន្ត​ទៀត​បាន​