គម្រោងមានដែនកំណត់

បទពិសោធន៍នៃការប្រើអ៊ីនធើណិតមិត្តហ្វូនជាមួយល្បឿនលឿន! យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវគម្រោងអ៊ីនធើណិតតម្លៃទាបបំផុតប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃ!

ចូរជ្រើសរើសនូវគម្រោងដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់អ្នក។

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ ទំហំទិន្នន័យ ដើម្បីភ្ជាប់ ភ្ជាប់គម្រោងអោយលេខអ្នកដទៃ
ដាច់យប់ MIDN ១០សេន ១ជីកាបៃ *១៣៣*១១០# -
ប្រចាំថ្ងៃ MID ១០សេន ១០០មេហ្គាបៃ *១៣៣*១*១#  *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*១#
ប្រចាំខែ MI1 ១ដុល្លារ ៧០០មេហ្គាបៃ   *១៣៣*១# *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*២#
MI2 ២ដុល្លារ ១.៥ជីហ្គាបៃ   *១៣៣*២# *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*៣#
MI3 ៣ដុល្លារ ជីហ្គាបៃ   *១៣៣*១*៣#  *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*៤#
MI5 ៥ដុល្លារ ជីហ្គាបៃ    *១៣៣*៥# *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*៥#
MI10 ១០ដុល្លារ ១៥ជីហ្គាបៃ   *១៣៣*១០#  *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*៦#
MI20 ២០ដុល្លារ ៣០ជីហ្គាបៃ   *១៣៣*២០# *១៣៣*លេខទូរស័ព្ទ*១*៧#

 

ដើម្បីចែករំលែកទិន្នន័យ ទៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកដទៃចុច*១៣៣*លេខអ្នកទទួល*ចំនួនទិន្នន័យ#

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យចុច  *១៣៣*០៩៧#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រោងទិន្នន័យណាមួយចុច  *១៣៣*០០#​​​​​​​

 

សំគាល់:

  • ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើបា្រស់អស់ទិន្នន័យមុនពេលផុតកំណត់។សម្រាប់ការ​ប្រើបា្រស់​បន្ទាប់​នឹង​​ត្រូវបាន​កាត់​ ២.២សេន/MB ។
  • បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់សុពលភាពសម្រាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ម៉ោង​​២៤ ហើយចំពោះទិន្នន័យដែលប្រើមិនអស់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយ។
  • សម្រាប់ប្រតិបត្តការចែករំលែកទិន្នន័យទៅ​លេខ​​ទូរស័ព្ទណា​មួយនឹងត្រូវបានកាត់១សេនពី​​​​​គណនី​​គោលរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចែករំលែកទិន្នន័យច្រើនបំផុត បានចំនួន ១០០MB/ ដង