ប្រូម៉ូសិន

កាតកោស៥០០០ រៀល

បញ្ចូលលុយជាមួយកាតកោសមិត្តហ្វូន 5000 រៀល ដោយការស្គេន QR កូដ ដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃការបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស ហើយថែមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រាប់​លានរង្វាន់​ថែម​​ទៀត។ រង្វាន់រួមមាន៖

 • ទូរស័ព្ទ iPhone XS សរុបចំនួន ៣​រង្វាន់
 • លុយសុទ្ធ $100, $500 និង $1000 សរុបចំនួន ២១ រង្វាន់
 • រង្វាន់ជាទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត និងលុយហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធចំនួនរាប់លានរង្វាន់ថែមទៀត។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

 • សូមទាញយក និងដោនឡូតកម្មវិធី MyMetfone ឬ eMoney ពី Play Store App Store ដើម្បីស្គេន QR កូដបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ។​
 • សំរាប់រង្វាន់ជាទូរស័ព្ទ iPhone XS ចំនួន ៣រង្វាន់ និងលុយសុទ្ធ $100, $500, $1000 សុរុបចំនួន ២១ រង្វាន់  នឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ជាប្រចាំខែ៖
 • ទូរស័ព្ទ iPhone XS ចំនួន៣​រង្វាន់ នឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ជាប្រចាំខែ (១រង្វាន់/ខែ) រយៈពេល ៣ខែ។​
 • លុយសុទ្ធ $100, $500, $1000 សុរុបចំនួន ២១រង្វាន់នឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ជាប្រចាំខែរយៈ ពេល៣ខែ៖
 • លុយសុទ្ធ $100: ៥រង្វាន់/ខែ
 • លុយសុទ្ទ $500: ១រង្វាន់/ខែ
 • លុយសុទ្ទ $1000: ១រង្វាន់/ខែ
  • រង្វាន់ជាលុយសុទ្ទនឹងប្រគល់ជូនតាមរយៈគណនី eMoney
 • រង្វាន់ជាទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត​ (500MB, 1GB)  និងលុយហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ ($5, $10) ចំនួនរាប់លាន រង្វាន់នឹងធ្វើការបញ្ចូលទៅក្នុងលេខ​ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលលោកអ្នក បញ្ចូលកាតកាស 5000 រៀល។ ហើយវាមានសុពលភាពរយៈពេល ៧ថ្ងៃ។
 • ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែរង្វាន់ដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ 1777