អ៊ិនធើណិត

FTTH

FTTH គឺជាសេវាកម្ម Broadband​ មួយដែលផ្តល់នូរ Broadband ដើម្បីចូលទៅ Internet បញ្ចូនតាមខ្សែរកាបអុបទិច ១០០%។

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសមិត្តហ្វូន?

 • បណ្តាញរឹងមាំនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន
 • 24/7 ម៉ោងសំរាប់ចំនួយការបច្ចេកទេសពេលមានបញ្ហអ៊ីនធឺណេត
 • 87 ទីតាំងលក់របស់មិត្តហ្វូន
 • ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ពី 6 ខែមុន

កម្មវិធីពិសេស

1. កម្មវិធីពិសេស សម្រាប់អតិថិជនថ្មី

 • សំរាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់មុន 6 ខែ: មិនគិតថ្លៃតម្លើង, free 1 ខែនៃការប្រើប្រាស់.  
 • សំរាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់មុន 12 ខែ: មិនគិតថ្លៃតម្លើង, បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើប្រាក់ប្រចាំខែ និង free 2 ខែនៃការប្រើប្រាស់

2.កម្មវិធីពិសេស សម្រាប់អតិថិជនចាស់

 1. បើសិនចំណាយប្រាក់បង់មុនរយះពេល៣ខែ អ្នកនឹងមានការបញ្ចុះ៥%
 2.  បើសិនចំណាយប្រាក់បង់មុនរយះពេល៦ខែ អ្នកនឹងមានការបញ្ចុះ៥% ហើយនឹងមានការថែមជូនការប្រើប្រាស់ Internet ពេញ១ខែ រហូតដល់ខែទី៧
 3. បើសិនចំណាយប្រាក់បង់មុនរយះពេល១២ខែ អ្នកនឹងមានការបញ្ចុះ១០% ហើយនឹងមានការថែមជូនការប្រើប្រាស់ Internet ពេញ២ខែ រហូតដល់ខែទី១៣- ១៤

សម្រាប់ខេត្ត: ភ្នំពេញ កណ្តាល និង សៀមរាប

ឈ្មោះកញ្ចប់

ល្បឿន ល្បឿនក្នុងប្រទេស តំម្លៃប្រចាំខែ ថ្លៃតម្លៃង Modem Wi-Fi
Optic8M 8Mbps 14Mbps 30 USD 20 USD 20 USD
Optic10M 10Mbps 16Mbps 35 USD 20 USD 20 USD
Optic12M 12Mbps 18Mbps 40 USD 20 USD 20 USD
Optic16M 16Mbps 22Mbps 65 USD 20 USD 20 USD
Optic20M 20Mbps 26Mbps 90 USD 20 USD 20 USD
Optic30M 30Mbps 36Mbps 180 USD 20 USD 20 USD
Optic50M 50Mbps 56Mbps 350 USD 20 USD 20 USD

សម្រាប់ខេត្តក្រៅពី ភ្នំពេញ កណ្តាល និង សៀមរាបប៉ុន្តែក្នុងតំបន់ទីរួមខេត្ត

ឈ្មោះកញ្ចប់

ល្បឿន ល្បឿនក្នុងប្រទេស តំម្លៃប្រចាំខែ ថ្លៃតម្លៃង Modem Wi-Fi
Optic6M 6Mbps 8Mbps 30 USD 20 USD 20 USD
Optic8M 8Mbps 10Mbps 40 USD 20 USD 20 USD
Optic10M 10Mbps 12Mbps 50 USD 20 USD 20 USD
Optic12M 12Mbps 14Mbps 65 USD 20 USD 20 USD
Optic16M 16Mbps 18Mbps 85 USD 20 USD 20 USD
Optic20M 20Mbps 22Mbps 110 USD 20 USD 20 USD
Optic30M 30Mbps 32Mbps 200 USD 20 USD 20 USD

សម្រាប់ខេត្តក្រៅពី ភ្នំពេញ កណ្តាល និង សៀមរាបប៉ុន្តែក្នុងតំបន់ទីរួមខេត្តស្រុក

ឈ្មោះកញ្ចប់

ល្បឿន ល្បឿនក្នុងប្រទេស តំម្លៃប្រចាំខែ ថ្លៃតម្លៃង Modem Wi-Fi
Optic4M 4Mbps 6Mbps 30 USD 20 USD 20 USD
Optic6M 6Mbps 8Mbps 40 USD 20 USD 20 USD
Optic8M 8Mbps 10Mbps 50 USD 20 USD 20 USD
Optic10M 10Mbps 12Mbps 65 USD 20 USD 20 USD
Optic12M 12Mbps 14Mbps 85 USD 20 USD 20 USD
Optic16M 16Mbps 18Mbps 110 USD 20 USD 20 USD
Optic20M 20Mbps 22Mbps 145 USD 20 USD 20 USD
Optic30M 30Mbps 32Mbps 200 USD 20 USD 20 USD
Optic50M 50Mbps 52Mbps 350 USD 20 USD 20 USD

លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ        

 • អនុវត្តចំពោះអតិថិជនបង់ប្រាក់ចាប់ពី 3 ខែជាមុន និងកិច្ចសន្យាត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់1ឆ្នាំ​(12ខែ)។
 • តម្លៃខាងលើនេះរួមមានលើតម្លៃបពន្ធ10%
 • អតិថិជននឹងត្រូវពិន័យ 50$ ករណីភ្ញៀវផ្អាកការប្រើប្រាស់មុនកិច្ចសន្យា 12 ខែ។
 • ការដំឡើងថ្លៃនេះគឺមានរួមបញ្ចូលទាំងខ្សែស្ពាន់ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលម៉ូដឹមប្រព័ន្ធ Wi-Fiនោះទេ។
 • ចម្ងាយលើសពី700mនឹងត្រូវគិតប្រាក់10$/100mម៉ែត្រលើស។
 • កិច្ចសន្យាត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 1 ឆ្នាំ (12 ខែ)។